Ecosysteem

Ecosysteem

Het meer en het gebied eromheen zijn geïndexeerd (natuurgebied met ecologisch flora- en fauna belang).

U kunt hier een aantal zeldzame dieren-en plantensoorten aantreffen.

Een gedeelte van het gebied staat ingeschreven bij NATURA 2000 (Europees netwerk van natuurgebieden die een rijk erfgoed hebben wat betreft de fauna en flora). Dit is vooral omdat er aan de noordzijde een klein moerasgebied ligt dat beschermd moet worden vanwege de verschillende bedreigde bloemen-en plantensoorten.

Het moeras is een wetland met zure grond waardoor de mineralisatie in het veen niet of nauwelijks plaatsvindt.

De organischestoffen worden opgeslagen en blijven onveranderd bewaard.

Planten hebben zich aangepast aan dit milieu door strategieën te ontwikkelen. ( De zonnedauw die voorbijkomende vliegjes vangt als ‘extra’ voedsel).

U vraagtzich af hoe men in de buurt kunt komen van deze bedreigde soorten?

Mocht u interesse hebben om deze planten van dichtbij te aanschouwen, dan kunt u dat doen op het moment dat de
natuurkenniswandelroute is aangelegd.