Ecosysteem

Fauna

LE CASTOR D'EURASIE

De bever (castor fiber)

Omschrijving: 

 • Zwaar, gedrongen figuur
 • Geschubde horizontaal afgeplatte staart, breed (12-16cm.)
 • Zwemvliezen
 • Bovenkant grijszwart of heel donkerbruin, onderkant wat lichter
 • Buikvacht wat dikker dan rugvacht
 • ‘vette’ vacht door vocht uit de anaal-geslachtsklieren
 • Lichaamslengte: 75-90 cm
 • Staartlengte: 28-38 cm
 • Gewicht: 12-38 kg

Woongebied en gewoontes:

 • Stromend of stilstaand water van minstens 1.50 m diep omringd door wilgen, espen, populieren, essen,
 • berken, elzen en struikgewassen
 • Wateroppervlaktes moeten niet geheel en al bevriezen of uitdrogen vooral, bij schemering en nacht
 • Leeft in kleine familiegroep
 • Zeer goede zwemmer en duiker
 • In Frankrijk leeft de bever in eenvoudige holen of holen waarvan de ingang verborgen is door takken

Menu:

 • Alleen plantaardig voedsel (schors, twijgjes, bladeren, waterplanten)

Voortplanting:

 • Paring vindt plaats in het, water tussen januari en maart
 • Draagtijd: 15 weken
 • Nest: 1 tot 5 kleintjes
 • De jongeren worden ongeveer 2 maanden gezoogd. Zelfstandig met 3 jaar
 • Met 3 à 4 jaar geslachtsrijp
 • Levensverwachting: 20 jaar in vrijheid (35 in gevangenschap)

VOGELS

 • Pipit farlouse=graspieper)
 • Circaète Jean leblanc=slangenarend
 • Caille des blés=kwartel
 • Bruant des roseaux=rietgors
 • Pie grièche grise=klapekster
 • Alouette lulu=heideleeuwerik
 • Bergeronnette printanière=gele kwikstaart
 • Marouette ponctuée=porceleinhoen
 • Bondrée apivore=wespendief
 • Pic noir=zwarte specht
 • Milan noir=zwarte wouw
 • Chevalier sylvain=bosruiter
 • Guifette noire=zwarte stern
 • Râle des genêts=kwartelkoning
 • Echasse blanche=steltkluut
 • Combattant varié=kemphaan
 • Sterne naine=dwergstern
 • Guifette moustac=witwangstern

REPTIELEN 

 • Levendbarende hagedis

ONGEWERVELDE FAUNA

 • Beekjuffer
 • Geelvlekheidelibel
 • Moerasparelmoervlinder
 • Gentiaanblauwtje